Third slide
Tabule

Vojenský tábor Zvůle

Velice se omlouváme, ale tento tábor nebudeme v letošním roce 2021 organizovat!

Milé děti a vážení rodiče,

tento typ dětské zotavovací akce je připraven pro chlapce, ale i dívky, kteří našli svoji zálibu v armádním – vojenském způsobu života, čili kteří si rádi hrají na vojáky, či kteří by se chtěli v budoucnu stát vojáky z povolání.

Bude zde kladen důraz na fyzickou přípravu účastníků na třídenní akci „boj o přežití“, překonávání přírodních překážek, slaňování, přesné dodržování denního režimu, seznámení s vojenskou bojovou technikou, zbraněmi, ale nebude zde chybět ani celá řada tematicky zaměřených her či výuka způsobů přežití v nepřátelském území. Nebudou zde chybět ani noční hlídky spojené s ostrahou tábora.

Účastníci tohoto tábora se stanou frekventanty, kteří se budou učit i umění sebeobrany, které budou moci v budoucnu využít i v běžném životě. Nebude zde chybět ani výuka první pomoci, či základů zdravovědy. Vyvrcholením tohoto tábora bude již avizovaný třídenní výlet nazvaný „boj o přežití“ za použití paintbolových či airsoftových zbraní. Při úspěšném absolvování jednotlivých činností budou frekventanti odměňováni a budou získávat hodnosti, tak jak tomu je i v armádních složkách. Velitelé (oddíloví vedoucí) zde budou profesionální vojáci AČR. Pro frekventanty budou na vojenském táboře připraveny k dispozici nejrůznější typy airsoftových zbraní. Vše při zajištění maximální bezpečnosti všech účastníků.

Určeno pro děti od 10ti do 15ti let, tábor není vhodný pro děti příliš starostlivých maminek!
(možná účast i mladších účastníků na výslovnou žádost rodičů a po předchozí domluvě). 

 


Tábor se koná 14 dní, ale záleží pouze na Vás, zda s námi zůstanete jeden nebo dva týdny. Doprava nebude z důvodu nízkého zájmu v minulých letech provozovatelem zajišťována, je nutné si zajistit dopravu tam i zpět vlastní.

Cena za jednoho účastníka zahrnuje ubytování, stravu 5x denně (snídaně, oběd, svačina, večeře, druhá večeře), zdravotní zabezpečení, režijní náklady atd. a činí:

za dva týdny           4.990,- Kč
za 1. týden              3.500,- Kč
za 2. týden              3.500,- Kč

POZOR! Poskytujeme sourozenecké slevy ve výši 350,- Kč a 550,- Kč. Sleva ve výši 350,- Kč je jednorázová pro dva sourozence a je poskytována z celkové částky za dva sourozence. Sleva ve výši 550,- Kč je jednorázová pro tři a více sourozenců a je poskytována z celkové částky za všechny sourozence. Kritériem pro získání této slevy je totožná adresa trvalého pobytu sourozenců doložená potvrzením od příslušného správního orgánu odboru evidence obyvatel, které bude vydáno rodičům na základě jejich žádosti na počkání a poplatek za jeho vydání činí 50,- Kč. Originál potvrzení prosím zašlete společně se závaznou přihláškou.

Závazné přihlášky přijímáme pouze do naplnění kapacity!

Každou přihlášku je nutno potvrdit zasláním zálohy ve výši 1.000,- Kč, která bude započítána na úhradu ceny za pobyt na jednotlivý tábor. V případě neúčasti dítěte je tato záloha nevratná, jen pokud za dítě nebude z Vaší strany zajištěn náhradník. K přihláškám, které nebudou nejpozději do 3 dnů po jejich podání potvrzeny zasláním zálohy, nebude přihlíženo!

Originál kompletní vyplněné přihlášky s podpisem zákonného zástupce zašlete prosím na níže uvedenou poštovní adresu provozovatele a současně proveďte úhradu zálohy nejpozději do 30. dubna 2017 složenkou typu A nebo bankovním převodem na účet č. 4175422369/0800 vedený u České spořitelny, jako variabilní symbol uveďte rodné číslo dítěte, příp. v hotovosti nebo složenkou typu C na níže uvedenou adresu.

Všechny tábory provozuje společnost
LEDETA, z. ú.
Fáberova 345
391 65 Bechyně

tel.: +420 702 124 205
e‑mail: taboryzvule(zavináč)email.cz.

Úhradu zbytku ceny za pobyt na táboře proveďte stejným způsobem nejpozději do 31. května 2017.

O příspěvek na částečnou úhradu poukazu můžete žádat u příslušné odborové organizace (na požádání poskytujeme předtištěný tiskopis), příp. je možné vystavit fakturu, pro její vystavení je nutné dodat přesný název organizace, adresu, IČ a DIČ.

Těšíme se setkání s Vámi na některém z našich táborů.