Third slide
Tabule

Ohlédnutí za Vojenským táborem Zvůle 2015

Vážení přátelé, kamarádi, rodiče a ostatní příznivci Táborů Zvůle a našich zotavovacích akcí,

dovolte mi, abych několika větami zhodnotil letošní průběh a nastínil výhled a možnosti, které nám skýtá rok 2016.

Předně vše proběhlo v naprostém pořádku. Naši malí táborníci, ale i jejich rodiče byli spokojeni, nezaznamenali jsme žádné výtky ani fatální nedostatky a naštěstí jsme se na našich táborech nesetkali se žádným závažným úrazem, zraněním či zdravotním problémem, což považuji za to nejdůležitější. Dětem se naše tábory nesmírně líbily, s pláčem je opouštěly a někteří si připláceli i další pobyty, přičemž nám přislíbily účast i v příštím roce. Jako každý rok byl v programu i tzv. Bobřík odvahy, který jsme v letošním roce pojali poněkud zvláštním - nevšedním způsobem. Děti byly buzeny po dvojicích s tím, že šly po svíčkami osvícené lesní cestě, která vzbuzovala dojem vchodu do chrámu a působila velice mysticky. Zde je zhruba po 300 m čekal osvícený oltář, za nímž byla mystická bytost krásným způsobem nalíčená, což můžete spatřit v naší fotogalerii a od které děti dostávaly za odvahu bílou sádrovou lebku, kterou lze použít jako kasičku. Všechny děti, i ty nejmenší, přes veliký respekt a přirozený strach tuto zkoušku absolvovaly „na výbornou“ a z lebky, kterou za svoji odvahu obdržely, měly obrovskou radost. I program, který byl velice bohatý, se setkal s velkým úspěchem u dětí. Nechyběla zde ani Pevnost Boyard, kdy od otce Furata dostávaly nejrůznější úkoly, při kterých si mohly zhodnotit svoji fyzickou i mentální kondici. I naši nejmenší táborníci se svými rodiči byli pobytem na našem táboře zcela fascinováni a příjemně překvapeni. Všichni naši účastníci si odvezli řadu věcných cen, medailí a diplomů.

Letošní léto nám však připravilo velkou zkoušku v podobě obrovských veder, kdy ručička teploměru některé dny vystoupila ve stínu i na čtyřicítku. Proto pro letošek převažovaly dny plné koupání a nejrůznějších vodních her a zážitků. Tropická vedra však měla i jednu nevýhodu, která byla v podobě obrovského množství vos, což znamenalo, že snad žádné z našich dětí neodjelo z tábora bez vosího bodnutí. Naštěstí veškerá tato nepříjemná setkání s vosou byla zdravotníkem neprodleně eliminována a žádné dítě neutrpělo ani žádný zásadnější otok, či alergickou reakci.

Mnohokrát děkujeme rodičům, kteří nám nemalou měrou přispěli svými výpěstky do táborové kuchyně, která byla dětmi rovněž hodnocena známkou „výbornou“. V kuchyni se vařily samé dobroty, a to jak ze staročeské kuchyně (svíčková, rajská, hříbková omáčka, knedlo, vepřo, zelo atd.) tak i kuchyně novodobé (hranolky, smažený sýr), avšak vždy za dodržení řádných nutričních hodnot. Nechyběly ani lívance se skořicovým cukrem, které naše kuchyně zkoušela letos poprvé a které se u dětí setkaly s obrovským úspěchem.

I pro příští rok připravujeme všechny čtyři tábory, a sice westernový, záchranářský, vojenský a tábor rodičů s dětmi. Termíny společně s detailním programem budou na našich stránkách zveřejněny nejpozději do konce měsíce října. To proto, aby měly všechny děti v celé ČR, které náš tábor v hojnosti navštěvují, a jejich rodiče, možnost posoudit, zda je nabídka a program našich táborů oslovila natolik, že budeme moci počítat s jejich účastí.

Vzhledem k tomu, že je naše táborová základna opravdu dobře vybavena, a to ať již kuchyní, či sociálním zázemím, vč. sprchových koutů a toalet, rozhodli jsme se umožnit tuto naší táborovou základnu využít pro nabídku školám a školním, předškolním kolektivům, učňovskou, středoškolskou i vysokoškolskou mládež za účelem pořádání škol v přírodě, slučovacích pobytů či školení pro pedagogické pracovníky atp. Proto je od roku 2016 možno pro výše uvedené aktivity základnu využívat. Samozřejmostí je i stravování 5x denně, a to snídaní, obědem, svačinou, večeří a druhou večeří. Ubytování pak je zajištěno, stejně tak jako na našich táborech ve stanech s podsadami s matracemi, pročež zahajujeme příští sezónu od měsíce května 2016. Měsíce květen, červen a září jsou určeny pro školní výlety, školící akce, rozlučkové a slučovací pobyty nových školních kolektivů, dětské výlety či teambuildingy soukromých, ale i státních firem a podniků či jiných občanských družení a spolků. Pro všechny tyto účely jsme připraveni sestavit specifický program na základě předchozí dohody a připravit celou akci pro všechny tzv. „na klíč“. Cena jednotlivých pobytů bude zájemcům sdělena před konáním akce a před podpisem smlouvy na základě jejich požadavků a požadovaného programu.

Základní nabídky programů pro mimotáborové aktivity a jejich ceny naleznete rovněž na našich webových stránkách. Zdůrazňuji, že na přání pořadatele zotavovací akce lze tyto již námi připravené programy upravit, či tyto zcela změnit a vytvořit program tzv. na přání zákazníka.

Protože Vás nechci již dále unavovat dalšími a dalšími informacemi, tak mi pouze dovolte závěrem poděkovat všem rodičům, všem našim táborníkům, všem školním kolektivům a pedagogickým pracovníkům za jejich účast a dětem za jejich vzorné chování s tím, že se na Vás na všechny těšíme v roce 2016. V neposlední řadě bych chtěl poděkovat všem našim oddílovým vedoucím, šéfům corralů, jejich pomocníkům, instruktorům, starším jezdcům instruktorům a všemu personálu, který se na pořádání a zabezpečení našich zotavovacích akcí významnou měrou podílí. Do roku 2016 Vám přeji všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů s tím, že se těším na naše společná setkání v roce 2016.

S úctou

 

 

JUDr. Libor Hrubý, Dipl.Mgmt.
ředitel o. p. s. - pořadatel všech zotavovacích akcí