Third slide
Tabule

Přihláška na Vojenský tábor

 

 

Přihlášku prosíme vytiskněte celou, tj. všechny tři stránky, vyplňte ji, poslední stránku opatřete podpisy obou zákonných zástupců dítěte a kompletní přihlášku zašlete na níže uvedenou adresu.

Přihlášky odevzdejte a úhradu zálohy proveďte nejpozději do 30. dubna 2017.

Závazné přihlášky přijímáme pouze do naplnění kapacity! Každou přihlášku je nutno potvrdit zasláním zálohy ve výši 1.000,- Kč, která bude započítána na úhradu ceny za pobyt na táboře. Platbu je možné provést složenkou typu A nebo bankovním převodem na účet č. 4175422369/0800 vedený u České spořitelny, jako variabilní symbol uveďte rodné číslo dítěte, případně v hotovosti nebo složenkou typu C na níže uvedenou adresu.

Přihlášky zasílejte na adresu

LEDETA, z. ú.
Fáberova 345
391 65 Bechyně
Obálku označte - "NÁZVEM TÁBORA"

Při nástupu dítěte na tábor budete ještě odezdávat
- kartičku zdravotní pojišťovny
- zdravotní a očkovací průkaz
- posudek o zdravotní způsobilosti dítěte
- nástupní list dítěte
- případně plnou moc, pokud vaše dítě bude z tábora vyzvedávat jiná osoba než její zákonný zástupce